Tag: Chánh niệm

Tại sao bạn phải có thời gian ở một mình

Đi dạo trong khu vườn chánh niệm

Khi chúng ta nói về chánh niệm , chúng ta thường nói về nó bao gồm cả chánh niệm và tỉnh giác. Thực hành nhận thức có thể bắt đầu với nhận thức về cảnh quan bên trong của chúng ta, những gì đang xảy ra với cảm giác cơ ...

3 hoạt động chánh niệm trong thiên nhiên

Gần đây, chánh niệm đã được chú ý nhiều như một phương pháp thực hành có thể giúp kiểm soát căng thẳng và tăng cường sức khỏe nói chung cũng như phúc lợi của chúng ta. Những lợi ích này không chỉ là một giai thoại - các nghiên cứu về ...

About Me

T

IT

thienlanh.com
Website phục vụ mục đích cá nhân, liên kết bài viết gốc luôn đặt ở cuối bài.

Categories

Instagram

    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.